Belangrijk in onze maatschappij

BOA

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) is in Nederland een beëdigd functionaris die is bevoegd tot de opsporing van bepaalde, meestal een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelde VormVijf dit logo dat ook in 3d is uitgevoerd.