Opdrachtgevers

Wij werken samen

We denken mee met onze opdrachtgevers, veelal overheden, die de burger als belangrijkste doelgroep hebben. We worden gelukkig van een mooi ontwerp, een strakke website of een flitsende animatie, maar wij voelen ons ook betrokken bij de vormgeving van een betere wereld.

ABC

ACTAL
Anne Frank Stichting
ANWB
Arcadis
ATAIR
Bijnsdorp Communicatie Projecten
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

DEF

Deltacommissaris
Deltares
Eerste Kamer der Staten-Generaal

GHI

Gemeente Den Haag
Gemeente Haarlem
Haags Historisch Museum
Halt Haaglanden
Hoge Raad der Nederlanden
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Ict op School
ING Group
Internationale Organisatie voor Migratie

JKL

Jager & Neyndorff
Kabinetsbrede Aanpak Duurzame Ontwikkeling
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
KPN
Landelijk Steunpunt Brede Scholen
Leene Communicatie
LEF future center
Letterkundig Museum

M

Maatschap voor Communicatie
Mazarine Energy
Ministerie van Infrastructuur  en Waterstaat
Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van BZK
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van OCW
Ministerie van SZW
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van VWS
Museum de Gevangenpoort
Museum voor Communicatie

NOPQ

Nationaal Archief
Nationale Landschappen
Nationale Ombudsman
Nederland Distributieland
NMA
NVAO
Ons Water
Openbaar Ministerie
Philip Sidney
Platform Bèta Techniek
PostNL
Provincie Zuid-Holland

RSTU

Randstad Urgent
Regio Haaglanden
Restaurant Allard
Rijkswaterstaat
Ruimte voor de Rivier
Stichting Schoon of Schijn
SNV
SOA Centrum Den Haag
St Maarten Heineken Regatta
Stichting Nationale Parken
THNK School of creative leadership
Transport en Logistiek Nederland
Trimbos Instituut

VWYXZ

Verenigde Bijzondere Scholen
Very Italian Pizza
De nieuwe VWA
Vopak
VVV Groep Nederland
Xerox/OBT Grafimedia-groep
Zeilstra & Partners