De Afsluitdijk spreekt tot de verbeelding

Rijkswaterstaat

 

De Afsluitdijk spreekt tot de verbeelding

Rijkswaterstaat werkt samen met omringende provincies en gemeenten aan het versterken en vernieuwen van de Afsluitdijk. Verbetering van de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit vallen in dit project onder de verantwoording van Rijkswaterstaat.

Opdracht

Hoe houdt Rijkswaterstaat tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk rekening met bijvoorbeeld broedende lepelaars, migrerende vleermuizen en historische monumenten? De opdracht is: maak de relatie zichtbaar tussen de werkzaamheden voor het project Afsluitdijk en waardes als natuur, cultuurhistorie en innovatie.

Aanpak

VormVijf ontwikkelde een serie thematische brochures: ‘Aandacht voor…’. Elke brochure beschrijft de relatie tussen het project Afsluitdijk en bijvoorbeeld de natuur en cultuurhistorie. Met infographics en een publieksvriendelijke kaart worden cijfers en locaties van beschreven elementen uitgelicht. De content (tekst en beeld) is dusdanig opgezet dat deze ook voor andere middelen inzetbaar is.

Resultaat

Deze serie brochures is een succesvol onderdeel van de brede publiekscommunicatie voor het Project Afsluitdijk.

VormVijf werkt voor dit project onder andere samen met:

Maarten Corbijn, portretfoto’s
Tineke Dijkstra, omgevingsfoto’s
Jeroen van Ingen, Illustraties
Leene Communicatie, tekstredactie.

Meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Marcel Douw.

Marcel Douw

Creatief strateeg
marcel@vormvijf.nl
+31 6 51 26 59 29