Nieuwe dijknormeringen

Deltares

 

Nieuwe dijknormeringen

Deltares is een Groot Technologisch Instituut in Nederland op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Deltares richt zich voornamelijk op rivierdelta’s, kustregio’s, riviergebieden en offshore. Vanaf 2017 gelden er nieuwe dijknormeringen die bepaald zijn in het middels het Wettelijk Beoordelings Instrument 2017 (WBI 2017). Om dit in beeld te brengen ontwikkelden we deze animatie.

Meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Niek de Bruijn.

Niek de Bruijn

Creatief directeur
niek@vormvijf.nl
+31 70 346 95 73