Nu begint het pas echt

Staf Deltacommissaris

 

Nu begint het pas echt

deltaprogramma2017.deltacommissaris.nl

Opgaven verbinden, samen op koers.

Dat vraagt het ‘Werk aan de delta’ ook in deze fase van alle overheden. In het Deltaprogramma werkt de overheid op een vernieuwende manier samen met bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Door de drie opgaven van het Deltaprogramma – waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en een klimaatbestendige inrichting – in samenhang op te pakken, en steeds te verbinden met andere ambities voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Door deze verbinding vergroten we de maatschappelijke meerwaarde van de maatregelen en het draagvlak ervoor.

Meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Niek de Bruijn of Emmy Visser.

Niek de Bruijn

Creatief directeur
niek@vormvijf.nl
+31 70 346 95 73

Emmy Visser

Projectmanager
emmy@vormvijf.nl
+31 70 302 30 75