Dijkwerkers

Dijkwerkers | Rijkswaterstaat

 

Wij zijn geen programma maar mensen

Samen de dijken op orde krijgen. Dat is in essentie de ambitie van de Dijkwerkers. Rijk en waterschappen werken samen om ons land te beschermen tegen overstromingen. Doel van de samenwerking is om uitvoeringskracht en kennis te bundelen.

Ambitie

Een van de vragen aan VormVijf: ontwikkel een gebruiksvriendelijk online platform dat Rijk en waterschappen ondersteunt bij personele uitwisseling en kennisuitwisseling ten behoeve van het uitvoeren van dijkversterkingsprojecten.

Aanpak

Het door VormVijf en Zimpa ontwikkelde platform adviseert, ondersteunt en begeleidt om in een
zo vroeg mogelijk stadium inzicht te krijgen in benodigde personele inzet op programma- en projectniveau. Het platform kent vier pijlers: personeelsplanning, pool Dijkwerkers, regionale samenwerking en communicatie.

Resultaat

Door niet alleen kennis, maar ook menskracht te bundelen ontstaat een win-win-winsituatie: voor medewerker, waterschappen en rijksoverheden, maar vooral voor veilig wonen en werken in Nederland. Dijkwerkersdag 2017.

Meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Niek de Bruijn.

Niek de Bruijn

Creatief directeur
niek@vormvijf.nl
+31 70 346 95 73