KiM keurt… al tien jaar!

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

 

KiM keurt… al 10 jaar

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) levert kennis voor het mobiliteitsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). KiM verricht eigen onderzoek en verzamelt elders ontwikkelde kennis. KiM zorgt ervoor dat het ministerie van IenM beleid kan ontwikkelen met een stevig kennisfundament. Dat doet KiM door het analyseren en verklaren van ontwikkelingen, het opstellen van verkenningen en scenario’s en het analyseren van de effecten van beleidsinstrumenten.

VormVijf tekende voor het 10-jarig jubileumboekje.

Meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Niek de Bruijn of Emmy Visser.

Niek de Bruijn

Creatief directeur
niek@vormvijf.nl
+31 70 346 95 73

Emmy Visser

Projectmanager
emmy@vormvijf.nl
+31 70 302 30 75