Midden in de samenleving

Rijkswaterstaat

 

Midden in de samenleving

Rijkswaterstaat zorgt voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. In samenwerking met anderen, gericht op de gebruikers van de openbare ruimte en de samenleving als geheel. En met innovatieve en duurzame oplossingen.

Ambitie

Het jaarbericht blijft een belangrijk visitekaartje van Rijkswaterstaat. De vraag aan VormVijf: Realiseer een aansprekend, mooi vormgegeven en inspirerend verslag dat het werk van Rijkswaterstaat in 2016 over het voetlicht brengt! Zowel op papier als digitaal.

Aanpak

Papier: Een journalistiek geschreven verslag dat is gericht op de stakeholders met veel beeld; foto’s, infographics en grafieken, sluit aan op de voorgaande jaren. De invulling online – voor de geïnteresseerde burger – zet de projecten en activiteiten centraal en ontsluit bestaande informatie op de Rijkswaterstaat kanalen zoals website, Facebook, Instagram en YouTube.

Resultaat

Met het jaarbericht maakt de organisatie bondig en publieksgericht zichtbaar wat RWS in 2016 heeft gedaan om zijn missie uit te voeren en wat daarvan de belangrijkste resultaten zijn voor de infrastructuurgebruiker en de samenleving. On- en offline.

Samenwerking

Maatschap voor Communicatie, Leene Communicatie, Tineke Dijkstra Fotografie, Zimpa Online Communicatie.

Meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Marcel Douw.

Marcel Douw

Creatief strateeg
marcel@vormvijf.nl
+31 6 51 26 59 29