Water en ruimte verbinden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 

15x Water en Ruimte

In het kader van de vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) hebben Rijk, provincies, Deltaprogramma, Hoogwaterbeschermingsprogramma en waterschappen onderzocht hoe ze water en MIRT/Ruimte beter met elkaar kunnen verbinden. Het resultaat van dit onderzoek is het Inspiratieboek met 15 praktijkvoorbeelden waarin de werkvelden water en ruimte elkaar gevonden hebben.

Meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Emmy Visser.

Emmy Visser

Projectmanager
emmy@vormvijf.nl
+31 70 302 30 75