Samen bouwen aan Nederland

VNG

 

Samen bouwen aan Nederland

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Samen met alle gemeenten bouwt de VNG aan de kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG ondersteunt gemeenten bij het vertalen van nationaal beleid naar gemeentelijk beleid, bij kennisdeling over de uitvoeringspraktijk en behartigt de belangen van alle gemeenten bij diverse partijen.

VNG Logo

Ambitie

De VNG en de VNG bedrijven treden als een organisatie naar buiten. Om dit te kunnen blijven realiseren is VormVijf gevraagd de bestaande huisstijl te herdefiniëren en verder te digitaliseren.

Aanpak

De basis van de revitalisering van de huisstijl van de VNG werd gelegd door het bestaande logo te bestendigen voor de toekomst met name voor digitaal gebruik. De introductie van zes huisstijl-bouwstenen (logo, kleur, beeld, typografie, vorm en taal) biedt de VNG en de VNG bedrijven ruimte voor eigen invulling van de huisstijl maar zorgt ook voor een eenduidige en herkenbare huisstijl voor alle digitale en analoge communicatie uitingen. De door ons gekozen aanpak maakt ook een geleidelijke implementatie van de huisstijl gedurende 2017 mogelijk.

VNG Huisstijl handboek

Resultaat

De VNG presenteert zich als één organisatie; toegankelijk, zichtbaar en efficiënt. Een betrouwbare partner, gericht op samenwerking. Midden in de samenleving, met kennis van zaken. Van ‘vereniging’ naar ‘verenigen en verbinden’. Een nieuwe huisstijl, waarin de VNG en de VNG bedrijven zijn verenigd. Modern, helder en herkenbaar.

Meer weten over dit project?

Bel of mail dan met Emmy Visser of Marcel Douw.

Emmy Visser

Projectmanager
emmy@vormvijf.nl
+31 70 302 30 75

Marcel Douw

Creatief strateeg
marcel@vormvijf.nl
+31 6 51 26 59 29