Online dashboard

Geweld Hoort Nergens Thuis

Inzicht in voortgang

Voor het programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ heeft VormVijf de landelijke en regionale activiteiten in kaart gebracht in de vorm van een online dashboard. Hiermee kunnen regio’s en het programmateam inzicht krijgen in de voortgang van het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het Dashboard geeft per activiteit een statusoverzicht op landelijk niveau en een betreffende regio weer. Hiermee kunnen regio’s inzicht krijgen in hun eigen activiteiten van de afgelopen jaren en hoe deze zich verhouden tot het landelijk niveau.