Ministerie van Justitie en Veiligheid

Huisstijl voor de BOA

Orde en handhaving

Er werken in Nederland ongeveer 24.000 buitengewoon opsporingsambtenaren die toezicht houden en de orde handhaven op velerlei terreinen binnen het publieke domein. 

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelde VormVijf het logo.