Rijkswaterstaat

Expeditie 2050

De toekomst van Nederland vormgegeven

Dagelijks werkt Rijkswaterstaat (RWS) aan het Nederland van de toekomst. Maar hoe ziet ons land er in 2050 uit? En wat betekent dit voor het werk van Rijkswaterstaat? Sinds enkele maanden zijn groepjes RWS’ers op expeditie: Expeditie RWS2050. Zij verkennen de toekomst rond Rijkswaterstaat op verschillende gebieden: van klimaatverandering tot bevolkingsgroei, van de economische ontwikkeling tot nieuwe waarden en van een andere overheid tot circulaire materialen en vliegende auto’s. 

Tijdens de expeditie is door de RWS’ers een logboek bijgehouden. Deze is gepubliceerd op de website en bevat onder andere de toekomstbeelden van geïnterviewden, ook zijn er infographics en brochures over de Nederland in 2050 gemaakt.