Vanuit de lucht bekeken

Staat van Schiphol 2018

Vanuit de lucht bekeken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vertelt in 25 infographics de staat van Schiphol. Vanuit de lucht bekeken wordt ingegaan op de toekomst van Schiphol, het milieu, de bewoners, de reizigers en de bedrijvigheid. De thema’s worden zowel vanuit objectiviteit als beleving benaderd door enerzijds het schematisch visualiseren van de tabellen en grafieken en anderzijds de beleving zicht- en voelbaar te maken door het menselijke aspect en de bedrijvigheid op de voorgrond te brengen.