Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Staat van Schiphol

Vanuit de lucht bekeken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ILT werkt dagelijks aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Voor de ILT ontwikkelde VormVijf de Staat van Schiphol in de vorm van een Interactieve pdf. Er wordt ingegaan op de toekomst van Schiphol, het milieu, de bewoners, de reizigers en de bedrijvigheid. De thema’s worden zowel vanuit objectiviteit als beleving benaderd. Door enerzijds het schematisch visualiseren van de tabellen en grafieken en anderzijds de beleving zicht- en voelbaar te maken, wordt het menselijke aspect en de bedrijvigheid op de voorgrond gebracht. 

Dit jaar maakten we de derde uitgave over 2020. Hierbij stonden in verband met Corona op het omslag veel vliegtuigen aan de grond waar ze op het omslag 2018 nog volop aan het taxiën waren.  

Mark Duursma, journalist bij NRC, noemde in 2019 de Staat van Schiphol:

‘Het meest leesbare en interessante van de 9 rapporten over veiligheid dat het ministerie naar de Tweede Kamer stuurde.’