Volg de bouw van de brug

De Tollewaard

Kies een locatie op onderstaande plattegrond

Kies en beluister de interviews

Ruimte voor de Rivier in De Tollewaard

De Tollewaard is een uiterwaard aan de zuidoever van de Nederrijn, gelegen in de gemeente Buren. In dit gebied heeft de rivier meer ruimte gekregen. Een groot deel van de zomerkade is afgegraven. Daardoor stroomt in de nieuwe situatie water eerder en vaker de uiterwaard in. Sinds novermber 2013 staat het gebied staat dus vaker onder water.

In De Tollewaard bevinden zich twee terpen, hooggelegen plaatsen, met huizen en bedrijven. Om de terpen in de nieuwe situatie bij hoogwater bereikbaar te houden is tussen beide terpen een hoogwatervrije weg aangelegd en is een hoogwatervrije brug gebouwd. Bij het ontwerp van de brug en de ligging ervan zijn diverse partijen en bewoners nauw betrokken geweest.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar iedereen vlot en veilig van A naar B kan. Zo werkt Rijkswaterstaat samen met bewoners, waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Het regent vaker en harder. Rivieren moeten steeds meer water afvoeren, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe.

Ruimte voor de Rivier is een rijksprogramma met als doel veiligheid en droge voeten voor 4 miljoen inwoners in het rivierengebied. Naast veiliger wordt het rivierengebied mooier, met kansen voor onder meer natuur en recreatie.